GEP PROJECT

GEP. “Generació plurilingüe (GEP)”. Aprendre llengües estrangeres a través de les matèries.
Els objectius específics del GEP són:
Alumnat:
– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
Professorat:
– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes
– Reforçar el treball cooperatiu
– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal
– Augmentar la competència en llengua estrangera
Equips directius:
– Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
– Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.
– Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.
– Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari

The year's concert

This padlet shows the project that our students created. https://padlet.com/saravidalsegarra/695af36m9yx7 Enjoy with the concert! ...